22/06
2021

Lịch đào tạo

 LỊCH ĐÀO TẠO 2022
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.
Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:
0899 910 979

THÁNG 05

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Google Ads Start

Thứ 2, 3, 4
2/5-4/5

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Ads Start Thứ 2, 3, 4
9/5-11/5
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
SEO TOP Thứ 7, CN
14/5-15/5
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30
Content Marketing Thứ 2, 3, 4
16/5-18/5
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Chốt đơn online đỉnh cao Thứ 2, 3, 4
23/5-25/5
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Thực Chiến Thứ 7, CN
28/5-29/5
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30

 

THÁNG 06

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Google Ads Start

Thứ 2, 3, 4
30/5-1/6

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Ads Start Thứ 2, 3, 4
6/6-8/6
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
SEO TOP Thứ 7, CN
11/6-12/6
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30
Content Marketing Thứ 2, 3, 4
13/6-15/6
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Chốt đơn online đỉnh cao Thứ 2, 3, 4
20/6-22/6
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Thực Chiến Thứ 7, CN
25/6-26/6
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30

 

Translate »