22/06
2021

Lịch đào tạo

 LỊCH ĐÀO TẠO 2021
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.
Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:
0899 910 979

THÁNG 09

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Google Ads Start

Thứ 2, 3, 4
6/9-8/9

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Ads Start Thứ 2, 3, 4
13/9-15/9
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
SEO TOP Thứ 7, CN
11/9-12/9
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30
Content Marketing Thứ 2, 3, 4
16/8-18/8
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Chốt đơn online đỉnh cao Thứ 2, 3, 4
20/9-22/9
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Thực Chiến Thứ 7, CN
25/9-26/9
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30

THÁNG 10

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Google Ads Start

Thứ 2, 3, 4
4/10-6/10

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Ads Start Thứ 2, 3, 4
11/10-13/10
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
SEO TOP Thứ 7, CN
9/10-10/10
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30
Content Marketing Thứ 2, 3, 4
18/10-19/10
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Chốt đơn online đỉnh cao Thứ 2, 3, 4
25/10-26/10
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18:00-21:30
Facebook Thực Chiến Thứ 7, CN
23/10-24/10
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8:30-21:30

 

Translate »