02/09/2021
76 năm đã trôi qua, nhưng thời khắc lịch sử ngày 02/09/1945 vẫn vẹn nguyên trong ký ức, trong trái tim của biết bao người con đất Việt. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ấy, Chủ tịch Hồ...
  Đọc tiếp
Translate »