18/12/2022
Sau 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố, BIT GROUP đã tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành Khóa Đào...
  Đọc tiếp
Translate »