04/07
2021

CLB Thị trường, BITGroup chia sẻ kinh nghiệm về thương mại điện tử cho doanh nghiệp Đồng Tháp

Tham gia sự kiện có hơn 300 doanh nghiệp ở Đồng Tháp và các cơ quan ban ngành cùng hai đơn vị đồng tổ chức là IM Group và Tiki. Câu lạc bộ Thị trường (trực thuộc Saigon Times Club) và BIT.COM.VN (BITGroup) là những đơn vị đồng hành của chương trình.

Đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thị trường (thứ hai và thứ ba từ trái sang) trao đổi thông tin với các doanh nghiệp tại Đồng Tháp.

Ông Lê Nguyễn Hồng Phương, Chủ tịch BITGroup, cho biết rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Tháp cho dù sản phẩm đã đạt được chứng nhận OCOP (chứng nhận thuộc chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”) nhưng vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt của sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chưa xây dựng được chiến lược truyền thông, tiếp thị sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Tại sự kiện, đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thị trường cũng đã trao đổi, giới thiệu với các doanh nghiệp địa phương về câu lạc bộ và những phương hướng sắp tới nhằm gia tăng tính liên kết của các doanh nghiệp trong nước.

Hội thảo về thương mại điện tử tại Đồng Tháp.

Sự kiện còn là dịp ra mắt hệ thống kinh doanh trực tuyến https://dongthap.com.vn giúp doanh nghiệp, người bán hàng tạo một trang web và xây dựng hệ thống kinh doanh tự động 4.0 trong khoảng thời gian ngắn với những thao tác đơn giản. Tại hệ thống này, doanh nghiệp ở Đồng Tháp được cung cấp hạ tầng kinh doanh trực tuyến (online) hoàn chỉnh cho việc bán hàng và được kết nối vào hệ thống thương mại điện tử.

Translate »