02/09
2021

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 02/09/1945 – 02/09/2021️

76 năm đã trôi qua, nhưng thời khắc lịch sử ngày 02/09/1945 vẫn vẹn nguyên trong ký ức, trong trái tim của biết bao người con đất Việt. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử năm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về nước Việt Nam độc lập, tự do. Thời khắc đó đã trở thành lịch sử, là giây phút thiêng liêng khi đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ, người dân trở thành công dân của một quốc gia độc lập, tự do.

Có biết bao máu và nước mắt của thế hệ cha ông đã thấm sâu vào đất như một lời thề cho trái tim luôn vẹn nguyên, son sắt với sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc. Khát vọng hòa bình và tinh thần bất diệt ấy sẽ mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ trẻ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập ấy và tinh thần xây dựng đất nước. Đó phải là một nước Việt vững mạnh không chỉ trong quá khứ mà còn cả hiện tại và tương lai. 

Hãy cùng BIT Academy tự hào nhìn lại mốc son vĩ đại đó và lan tỏa tinh thần lạc quan, đoàn kết, đồng lòng chống lại đại dịch và phấn đấu đạt được những thắng lợi trong thời đại mới nhé!

“Yêu rất nhiều Tổ quốc của tôi ơi!

Mừng Quốc khánh rợp sao vàng cờ đỏ

Khắp mọi nẻo xa những con đường nhỏ

Thắm nhuộm màu, máu đỏ của Ông Cha.”

-Trích thơ Ngày Quốc Khánh – Sưu tầm

Translate »