03/10
2022

Bạn thật sự nên tạo ra các khuyến mại?

Các công ty trong hầu hết các ngành thường đưa ra khuyến mãi để thu hút khách hàng và trong mô hình 4P (Product, Price, Promotion và Place), khuyến mại là 1 thành phần với nội dung rất quan trọng, các doanh nghiệp nhận thấy rằng, khi chạy các chương trình khuyến mại, doanh thu họ tăng rõ rệt.

No photo description available.
Anh Lê Nguyễn Hồng Phương – PCT thường trực Vietnam2030, Chủ tịch BIT GROUP

Nhưng như vậy việc kinh doanh liệu có thể hiệu quả? Có 1 kết quả có thể làm bạn bất ngờ, việc khuyến mại thường mang lại những kết quả tốt trong ngắn hạn, nhưng hệ quả về lâu dài sẽ ra sao? Chúng tôi đã tìm thấy trong khi ưu đãi về giá có thể có lợi thế cho việc giành thị phần trong thời gian ngắn, việc khuyến mại cũng có tác động tiêu cực về dài hạn. Một số số liệu từ BIT Agency ước tính tác động rằng giành lấy khách hàng nhờ giảm giá, 35% khách hàng sẽ mang lại giá trị lâu dài cho bạn và chỉ bằng 1 nửa so với những khách hàng bạn tìm được không nhờ giảm giá. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trong khi các khách hàng có được nhờ marketing, khuyến mại mang lại những giá trị ngắn hạn, khách hàng có được nhờ truyền miệng mang lại giá trị gấp đôi về lâu dài.

Tổng kết lại, mặc dù có khuyến mại và ưu đãi ngắn hạn sẽ đưa về nhiều khách hàng, nhưng truyền miệng và giới thiệu có hiệu quả cao hơn. Trên thực tế, một công ty có thể gặp những khách hàng có độ nhạy cảm về giá khác nhau.

Một số khách hàng nhạy cảm về giá và sẽ không mua hàng trừ khi có khuyến mãi. Để tách biệt khách hàng nhạy cảm về giá khỏi những khách hàng khác, các nhà bán lẻ từ lâu đã tách biệt khu bán đồ giảm giá ở phía sau cửa tiệm (một khu vưc riêng) hay trong các cửa hàng outlet. Trái ngược lại, các nhà bán lẻ online không làm điều này. Như vậy, họ phải chọn lựa giữa giảm giá cho tất cả các sản phẩm, dịch vụ hoặc tính giá cao đi kèm với rủi ro mất các khách hàng nhạy cảm về giá.

>> Xem thêm: 7 bài học kinh doanh kinh điển

Translate »