Hướng dẫn quản lý Email Server và Truy cập Webmail BIT.com.vn

12/01/2021 |
0 Đánh giá
  1. Quản lý Email Server

 

Truy cập vào link mail.tenban.com:2083 . Ví dụ : http://mail.bit.com.vn:2083

Đăng nhập với user name và password được cung cấp :

 

Bạn chọn mục Email. Để tạo email bạn vào Tài khoản Email 

 

 

Để tạo email

 

Để xoá, thay đổi password, hướng dẫn cài trên thiết bị di động . Bạn vào đây :

 

 

2.  Truy cập Webmail

Để truy cập webmail có 2 cách:

Cách 1:

Bạn vào tài khoản mail vừa tạo, chọn Check mail 

Bạn nên chọn RoundCube vì thân thiện và dễ sử dụng.

Cách 2:

Bạn truy cập vào địa chỉ ://mail.tenban.com:2096 (Ví dụ : http://mail.bit.com.vn:2096 )

Để tắt cảnh báo not secure, bạn nên đăng ký ssl cho tên miền nhé! giá SSL cho domain, chỉ 250,000 VNĐ 1 năm thôi

Sau đó, bạn nhập tên email và password cần truy cập Webmail ->Login

 Chọn ứng dụng để sử dụng email 

 

 

Click vào đây để nhận tên miền miễn phí


Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng