Hướng dẫn quản lý Email Server và Truy cập Webmail BIT.com.vn

135 Lượt xem

Lưu ý : Thông thường, các gói dich vụ email của bạn thường được giới hạn dung lựợng. Do vậy để hệ thống mail bạn chạy hiệu quả và ổn định, hãy giới hạn dung lượng và tự động download về máy tính, điện thoại hoặc xoá email  trên server 

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng