LỊCH ĐÀO TẠO

 LỊCH ĐÀO TẠO 2020
Lưu ý: Lịch khai giảng các lớp học sẽ được cập nhật vào ngày 1 hàng tháng.
Đăng ký trực tiếp vui lòng liên hệ:
0899 910 979

THÁNG 09
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
CHỐT ĐƠN ĐỈNH CAO

 Thứ 2, 3
31/08 -01/09/2020

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T2, T3
18h00 – 21h30
TRẠI MARKETING DU KÍCH Thứ 6,7, Chủ Nhật
04,05,06/09/2020 
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T6, T7, CN
08h00 – 17h00

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
07, 08, 09/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3, T4
18h00 – 21h30

DIGITAL CHANNEL Thứ 6
11/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T6
08h00 – 17h00
SEO CLICK K190 Thứ 7, Chủ Nhật
12, 13/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T7, CN
08h00 – 21h30
BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
14, 15, 16/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T2, T3, T4
18h00 – 21h30
CONTENT MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
19, 20/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T7, CN
08h00 – 21h30
SEO CLICK K191 Thứ 7, Chủ Nhật
26, 27/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T7, CN
08h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
03/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
10/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
17/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
24/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
25/09/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30

 

THÁNG 10
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY

Thứ 7, Chủ Nhật
03, 04/10/2020

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 17h00

SEO CLICK K192 Thứ 7, Chủ Nhật
10, 11/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 7, Chủ Nhật
17, 18/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 17h00

SEO CLICK K193 Thứ 7, Chủ Nhật
24,25/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h30

FACEBOOK MARKETING 4.0 Thứ 6, 7, Chủ Nhật
30,31/10 - 01/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 17h00

FACEBOOK THỰC CHIẾN Thứ 7, Chủ Nhật
31/10 - 01/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h00

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
01/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
02/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
08/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
15/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
22/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
29/10/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30

 

THÁNG 11
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
02, 03, 04/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3, T4
18h00 – 21h30

BÍ MẬT KINH DOANH SÀN TMĐT 1000 ĐƠN/NGÀY Thứ 7, Chủ Nhật
07, 08/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 17h30

CHAT BOT Thứ 2, 3
09, 10/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3
18h00 – 21h30

SEO CLICK K195 Thứ 7, Chủ Nhật
14, 15/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
16, 17, 18/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T7, CN
18h00 – 21h30
TRẠI MARKETING DU KÍCH Thứ 7, Chủ Nhật
21, 22/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T2, T3, T4
8h00 – 21h30
XÂY DỰNG CHIẾN DỊCH MARKETING HIỆU QUẢ Thứ 2, 3
23, 24/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T7, CN
18h00 – 21h30
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ONLINE Thứ 7, Chủ Nhật
28, 29/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T7, CN
08h00 – 21h30
CHAT BOT Thứ 2, 3
30/11- 01/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
05/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
06/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bệ phóng VN Digital 4.0 Thứ 4
11/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
12/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
13/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
19/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
20/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bệ phóng VN Digital 4.0 Thứ 4
25/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
26/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
27/11/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30

 

THÁNG 12
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
SEO CLICK K196

 Thứ 7, Chủ Nhật
05, 06/12/2020

838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO GOOGLE CHÍNH QUY Thứ 2, 3, 4
07, 08, 09/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3, T4
18h00 – 21h30

GOOGLE ADS MASTER Thứ 7, Chủ Nhật
12, 13/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU VỚI FACEBOOK MARKETING Thứ 2, 3, 4
14, 15, 16/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3, T4
18h00 – 21h30

AMAZON CAMP Thứ 6, 7, Chủ Nhật
18, 19, 20/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 17h30

CHỐT ĐƠN ĐỈNH CAO Thứ 2, 3
21, 22/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3
18h00 – 21h30

SEO CLICK K197 Thứ 7, Chủ Nhật
26, 27/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T7, CN
08h00 – 21h30

BẮT ĐẦU QUẢNG CÁO VỚI ZALO MAKETING Thứ 2, 3, 4, 5
28, 29, 30, 31/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

T2, T3, T4, T5
18h00 – 21h30

 

LỚP MIỄN PHÍ CHO CỘNG ĐỒNG KINH DOANH ONLINE

KHÓA ĐÀO TẠO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỜI LƯỢNG
Bệ phóng VN Digital 4.0 Thứ 4
02/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
03/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
04/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
10/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
11/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
17/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bệ phóng VN Digital 4.0 Thứ 4
23/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 5
24/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30
Bí mật hệ thống kinh doanh online vận hành 1 người Thứ 6
25/12/2020
838 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25,
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
18h00 - 21h30

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng