Anh Lê Nguyễn Hồng Phương

18/03/2020 |
0 Đánh giá
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm xây dựng chiến lược Digital Marketing. 
  • 12 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng và quản trị chiến lược doanh nghiệp bằng hệ thống thông tin. 
  • 15 năm kinh nghiệm điều hành BIT Group.
  • Giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm các môn học về kỹ năng, quản trị và văn hoá doanh nghiệp ở các thị trường Đại học, các công ty, tập đoàn với hơn 20.000 người tham dự.
  • Giảng viên chính các môn : Kinh doanh Online thực chiến, quản lý đội nhóm hiệu quả, văn hoá doanh nghiệp và xây dựng vận hành doanh nghiệp hiệu quả với chuyển đổi số, Online Marketing 

Click vào đây để nhận tên miền miễn phí


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn