24/08
2021

Talkshow online: “Chuyển dịch kênh phân phối, bán lẻ mùa Covid”

🔥📢Talkshow online: “CHUYỂN DỊCH KÊNH PHÂN PHỐI, BÁN LẺ MÙA COVID”
* 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑚𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖.
𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣: 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝟏𝟎𝟎%
Đối với bán lẻ truyền thống, nhà sản xuất tiêu thụ sản phẩm của họ thông qua các kênh phân phối, với rất ít sự kiểm soát việc sản phẩm được bán như thế nào. D2C (Direct to consumer) đang thay đổi cách các doanh nghiệp bán lẻ hoạt động một cách toàn diện.
Làm thế nào để các thương hiệu truyền thống có thể áp dụng được chiến lược D2C để tiếp cận khách hàng một cách bền vững và tối ưu doanh thu?
Nếu bạn đang có cùng câu hỏi thì không thể không tham gia talkshow để tìm câu trả lời:
✔ Xu hướng và chuyển dịch các kênh phân phối trong phân phối bán lẻ? Trước, trong và sau dịch Covid-19?
✔ Sự phát triển của bán hàng trực tiếp (direct to consumer)? Các xu hướng chính và một số case study tại thị trường.
✔ Số hóa, chuyển đổi số cho các doanh nghiệp/ đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp / thực phẩm?
✔ Mô hình nào gọn nhẹ, triển khai nhanh, chi phí thấp để trở thành cứu cánh trong giai đoạn hiện nay?
Nếu bạn thực sự nghiêm túc, muốn tìm ra một mô hình mới và bạn đủ quyết tâm để có thể dịch chuyển nhanh, hãy đăng ký tham gia ngay buổi Talkshow: ” CHUYỂN DỊCH KÊNH PHÂN PHỐI, BÁN LẺ MÙA COVID”
👍 Thời gian: 20:00 – 21:30 | Thứ 7 (28/08/2021)
👍 Hình thức: LIVE trực tiếp trên facebook.
Translate »